Skip links

Tính năng Open City

Open City sở hữu bộ công cụ toàn diện, giúp cho

  • Chủ đầu tư/Ban Quản trị có thể dễ dàng kiểm soát hoạt động tòa nhà từ xa.
  • Ban Quản lý số hóa và tự động hóa các nghiệp vụ quản lý, cũng như các nghiệp vụ báo cáo cho chủ đầu tư.
  • Cư dân được tận hưởng chất lượng cũng như tốc độ phục vụ cao cấp, và giao tiếp hiệu quả hơn với Ban Quản lý.

OpenCity Tinh nang
Real Estate Developer

Tính năng Chủ đầu tư

Open City là Công cụ quản lý tài chính, vận hành, tài sản toàn diện.
Open City hỗ trợ Chủ đầu tư Kiểm soát TỪ XA toàn bộ quá trình vận hành của Ban quản lý . Quản lý nhiều tòa nhà, nhiều bất động sản cùng lúc.

Báo cáo theo thời gian thực

Thông tin đa tòa, đa tầng

Tích hợp nhiều hệ thống

Building Administration Board

Tính năng Ban Quản Trị

Open City giúp đơn giản hóa công tác Đánh giá chất lượng Ban quản lý.
Việc số hoá toàn bộ hồ sơ giúp Ban Quản trị nắm thông tin và thuận tiện trong Bàn giao cho các Ban Quản lý sau này.

Báo cáo theo thời gian thực

Thông tin Minh bạch

Khảo sát cư dân nhanh chóng

Building Management Commitee

Tính năng Ban Quản Lý

Open City được phát triển theo Thông tư Bộ Xây dựng 05/VBHN-BXD với đầy đủ chức năng phục vụ cho công tác Vận hành, Khai Thác, Tài chính, Tài sản, quản lý Khách hàng, Cư dân,...của Ban Quản lý.
Các tính năng được phát triển hướng tới tinh gọn và giải phóng thời gian cho Ban Quản lý tập trung vào cải thiện chất lượng dịch vụ.

Tinh gọn bộ máy và nhân sự

Tự động 90% nghiệp vụ

Tích hợp kết nối sâu rộng