Skip links

Giải pháp Quản lý Chung cư thông minh Open City

Open City là giải pháp phần mềm Quản lý Chung cư với đầy đủ các chức năng:

  • Giúp Chủ đầu tư/Ban Quản trị có thể dễ dàng kiểm soát hoạt động tòa nhà từ xa.
  • Ban Quản lý số hóa và tự động hóa các nghiệp vụ quản lý, cũng như các nghiệp vụ báo cáo cho chủ đầu tư.
  • Cư dân được tận hưởng chất lượng cũng như tốc độ phục vụ cao cấp, và giao tiếp hiệu quả hơn với Ban Quản lý.

OpenCity Tinh nang

Các chức năng Open City - Quản lý Chung cư

Open City được xây dựng dựa trên kinh nghiệm phục vụ hơn 100 tòa nhà trên khắp cả nước. Phần mềm được phát triển theo quy chuẩn quản lý tòa nhà của Thông tư Bộ Xây dựng 05/VBHN-BXD.

Dữ liệu Thời gian thực

Công tác báo cáo, kiểm soát hoạt động được cập nhật liên tục, giúp Ban quản lý đưa ra hành động kịp thời.

Quy trình tự động

Loại bỏ 90% quy trình thủ công. Giải phóng thời gian cho các nhà quản lý tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ.

Làm việc chung một nền tảng

Gấp đôi hiệu suất với nền tảng làm việc chung. Mỗi nhân viên đều có tài khoản riêng, phân công trách nhiệm rõ ràng.

Tích hợp Dễ dàng

Dữ liệu các tòa, các tầng đều được tổng hợp. Dữ liệu từ các hệ thống Kiểm soát ra vào, đỗ xe, điện nước,...đều được kết nối.

Hệ thống báo cáo chi tiết, đầy đủ

Đầy đủ các loại báo cáo về Tài chính, Kinh doanh, Vận hành, Tỷ lệ lấp đầy, Giao khoán, Hệ thống điện, nước, thu, chi,...

opencity giao dien dashboard

Nhóm 4 số liệu cơ bản

Số lượng bất động sản, tòa nhà; Tỷ lệ lấp đầy. Diện tích vận hành; giao khoán

Số liệu thời gian thực

Cập nhật đúng, đủ, liên tục, kịp thời

Tổng quan Doanh thu, chi phí

Quản Lý Đa tòa

Open City có khả năng quản lý nhiều tòa nhà trên cùng 1 tài khoản. Các tòa nhà có thể sử dụng chung nhiều trường thông tin. Báo cáo có thể được xuất theo từng tòa hoặc theo nhiều tòa.

Quan ly da toa

Quản Lý Cư dân - Khách thuê

Số hóa toàn bộ thông tin về cư dân, Khách thuê. Tra cứu dễ dàng các thông tin liên quan như Hợp đồng, thông tin doanh nghiệp đối tác, Vai trò trong doanh nghiệp đối tác, số thẻ, số cccd,...
Tích hợp các thông tin này vào trong các Nghiệp vụ như Khai thác, tài chính, vận hành,...

Tinh nang Open City Quan ly cu dan

Quản Lý Mặt bằng

  • Quản lý thông tin Mặt bằng, căn hộ
  • Quản lý thông tin khách hàng
  • Quản lý chi tiết giá từng mặt bằng
  • Báo cáo chi tiết tỷ lệ lấp đầy của từng mặt bằng, của cả tòa, của các tòa

Tinh nang Open City Quan ly mat bang

Cùng nhiều tính năng khác

Kết xuất file dễ dạng (xls, csv)

Biểu đồ thời gian thực

Kết nối các hệ thống

Làm việc đa tòa, đa tầng

Quản lý danh sách mặt bằng

Quản lý các loại tài sản

Quản lý tài sản vật tư

Quản lý Doanh thu

Quản lý đăng ký xe tháng

Quản lý danh sách tòa nhà

Quản lý làm thêm ngoài giờ

Quản lý khung giá

Quản lý hợp đồng khách hàng

Quản lý dịch vụ điện

Quản lý ngân sách

Quản lý các hệ thống

Quản lý các khoản phải thu

Báo cáo hiệu quả kinh doanh

Quản lý hợp đồng giao khoán

Quản lý khách hàng

Quản lý Chi phí

Quản lý dịch vụ nước

Quản lý thông báo thanh toán

Báo cáo dự kiến doanh thu

Quản lý An ninh, Vệ sinh

Quản lý vai trò

Quản lý công nợ

Báo cáo tỷ lệ lấp đầy

Quản lý Bảng tin

Quản lý thông báo

Phân quyền hệ thống

Biểu đồ sử dụng mặt bằng

Quản lý Nhà cung cấp

Quản lý bảo trì bảo dưỡng

Quản lý khách ra vào

Quản lý nhu cầu vật tư

Quản lý ca làm việc

Quản lý thông tin sự cố

Tích hợp quản lý ra vào

Đăng ký làm thêm

Dịch vụ tiện ích

Khảo sát online

Điểm chất lượng dịch vụ

Checklist kiểm tra định kỳ

Checklist tổng kiểm tra