Skip links

Quản lý Văn phòng
thông minh cùng Open City

Open City là giải pháp phần mềm Quản lý cho thuê Văn phòng với đầy đủ chức năng:

  • Quản lý mặt bằng thuê
  • Quản lý Hợp đồng thuê
  • Quản lý các khách hàng thuê
  • Quản lý các doanh thu, chi phí
  • Quản lý Nhân sự
  • Quản lý gửi xe
  • Báo cáo thống kê,...

Tinh nang cho Van phong

Các chức năng Open City
Quản lý Văn phòng

Open City được xây dựng dựa trên kinh nghiệm phục vụ hơn 100 tòa nhà trên khắp cả nước. Phần mềm được phát triển theo quy chuẩn quản lý tòa nhà của Thông tư Bộ Xây dựng 05/VBHN-BXD.

Dữ liệu Thời gian thực

Công tác báo cáo, kiểm soát hoạt động được cập nhật liên tục, giúp Ban quản lý đưa ra hành động kịp thời.

Quy trình tự động

Loại bỏ 90% quy trình thủ công. Giải phóng thời gian cho các nhà quản lý tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ.

Làm việc chung một nền tảng

Gấp đôi hiệu suất với nền tảng làm việc chung. Mỗi nhân viên đều có tài khoản riêng, phân công trách nhiệm rõ ràng.

Tích hợp Dễ dàng

Dữ liệu các tòa, các tầng đều được tổng hợp. Dữ liệu từ các hệ thống Kiểm soát ra vào, đỗ xe, điện nước,...đều được kết nối.

Quản lý thuê văn phòng

Open City tự động hóa việc theo dõi hợp đồng thuê, gửi nhắc nhở thanh toán đúng thời hạn và cho phép lưu trữ tài liệu số hóa để dễ dàng truy cập Giảm lỗi, giảm rắc rối bởi giấy tờ và tối ưu hóa doanh thu thông qua việc xử lý hợp đồng thuê hiệu quả.

Bieu do su dung mat bang

Quản Lý Bảo Trì Tối Ưu

Open City cung cấp lập lịch bảo dưỡng chủ động, theo dõi đơn yêu cầu và tự động hóa yêu cầu bảo dưỡng, đảm bảo kiểm tra và bảo dưỡng kịp thời, giảm thời gian ngưng hoạt động và chi phí sửa chữa không mong muốn.

Quan ly bao tri

Quản Lý Gửi Xe Thuận Tiện

  • Open City cung cấp phân bổ đỗ xe tự động, theo dõi tỷ lệ lấp đầy và cung cấp lựa chọn thanh toán số hóa.
  • Quản lý chuyên nghiệp, giảm ùn tắc và tăng sự hài lòng của người thuê và khách thăm nhờ quản lý đỗ xe hiệu quả.

Quan ly gui

Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả

Open City với chức năng quản lý như theo dõi chấm công, quản lý nghỉ phép và đánh giá hiệu suất, tăng cường hiệu quả lực lượng lao động.

Quan ly nhan su

Báo cáo và thống kê

Cung cấp một bảng điều khiển báo cáo chi tiết, tổng hợp dữ liệu từ các mô-đun khác nhau, cung cấp thông tin chi tiết về việc cho thuê, bảo dưỡng, an ninh, bãi đỗ xe,...

Bao cao hieu qua kinh doanh khai thac

Cùng nhiều tính năng khác

Kết xuất file dễ dạng (xls, csv)

Biểu đồ thời gian thực

Kết nối các hệ thống

Làm việc đa tòa, đa tầng

Quản lý danh sách mặt bằng

Quản lý các loại tài sản

Quản lý tài sản vật tư

Quản lý Doanh thu

Quản lý đăng ký xe tháng

Quản lý danh sách tòa nhà

Quản lý làm thêm ngoài giờ

Quản lý khung giá

Quản lý hợp đồng khách hàng

Quản lý dịch vụ điện

Quản lý ngân sách

Quản lý các hệ thống

Quản lý các khoản phải thu

Báo cáo hiệu quả kinh doanh

Quản lý hợp đồng giao khoán

Quản lý khách hàng

Quản lý Chi phí

Quản lý dịch vụ nước

Quản lý thông báo thanh toán

Báo cáo dự kiến doanh thu

Quản lý An ninh, Vệ sinh

Quản lý vai trò

Quản lý công nợ

Báo cáo tỷ lệ lấp đầy

Quản lý Bảng tin

Quản lý thông báo

Phân quyền hệ thống

Biểu đồ sử dụng mặt bằng

Quản lý Nhà cung cấp

Quản lý bảo trì bảo dưỡng

Quản lý khách ra vào

Quản lý nhu cầu vật tư

Quản lý ca làm việc

Quản lý thông tin sự cố

Tích hợp quản lý ra vào

Đăng ký làm thêm

Dịch vụ tiện ích

Khảo sát online

Điểm chất lượng dịch vụ

Checklist kiểm tra định kỳ

Checklist tổng kiểm tra