Skip links

Quản lý Khu phức hợp
thông minh Open City

Open City là giải pháp phần mềm Quản lý Khu phức hợp với đầy đủ chức năng:

 • Quản lý tách biệt từng tòa nhà, từng loại hình, từng khu vực
 • Quản lý tách biệt giữa cư dân, khách hàng, đối tác...
 • Quản lý an ninh, vệ sinh, kỹ thuật
 • Quản lý phí dịch vụ, doanh thu, công nợ
 • Quản lý tiện ích chung
 • Quản lý sự cố, yêu cầu hỗ trợ

Tinh nang cho Trung tam thuong mai

Các chức năng Open City
Quản lý Khu Phức hợp

Open City được xây dựng dựa trên kinh nghiệm phục vụ hơn 100 tòa nhà trên khắp cả nước. Phần mềm được phát triển theo quy chuẩn quản lý tòa nhà của Thông tư Bộ Xây dựng 05/VBHN-BXD.

Dữ liệu Thời gian thực

Công tác báo cáo, kiểm soát hoạt động được cập nhật liên tục, giúp Ban quản lý đưa ra hành động kịp thời.

Quy trình tự động

Loại bỏ 90% quy trình thủ công. Giải phóng thời gian cho các nhà quản lý tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ.

Làm việc chung một nền tảng

Gấp đôi hiệu suất với nền tảng làm việc chung. Mỗi nhân viên đều có tài khoản riêng, phân công trách nhiệm rõ ràng.

Tích hợp Dễ dàng

Dữ liệu các tòa, các tầng đều được tổng hợp. Dữ liệu từ các hệ thống Kiểm soát ra vào, đỗ xe, điện nước,...đều được kết nối.

Quản lý cùng lúc nhiều tòa nhà

Với tính năng liên kết thông tin giữa các tòa nhà, Open City giúp cho việc quản lý nghiệp vụ giữa các tòa, các khu vực trong Khu phức hợp trở nên dễ dàng hơn. Việc quản lý an ninh, vệ sinh, điện nước, đỗ xe cũng được thông suốt. Giảm thiểu sai sót và tranh chấp giữa khối cư dân, văn phòng, khối nhà hàng, cửa hàng,...

Quan ly da toa da tang

Quản lý tách biệt cư dân, khách hàng, đối tác...

Quan ly thong tin khach thue

Quản lý An ninh, Vệ sinh, Kỹ thuật

 • Báo cáo tổng hợp
 • báo cáo điểm danh hàng ngày
 • Xây dựng checklist kiểm tra, vệ sinh
 • Checklist hàng ngày

Quan ly bao tri

Báo cáo và thống kê

 • Thống kê các chỉ số quan trọng như doanh thu, shop đầy/trống…
 • Báo cáo dạng biểu đồ, bảng biểu các chỉ số
 • Xuất báo cáo ra file Excel, PDF để chia sẻ

Bao cao hieu qua kinh doanh khai thac

Cùng nhiều tính năng khác

Kết xuất file dễ dạng (xls, csv)

Biểu đồ thời gian thực

Kết nối các hệ thống

Làm việc đa tòa, đa tầng

Quản lý danh sách mặt bằng

Quản lý các loại tài sản

Quản lý tài sản vật tư

Quản lý Doanh thu

Quản lý đăng ký xe tháng

Quản lý danh sách tòa nhà

Quản lý làm thêm ngoài giờ

Quản lý khung giá

Quản lý hợp đồng khách hàng

Quản lý dịch vụ điện

Quản lý ngân sách

Quản lý các hệ thống

Quản lý các khoản phải thu

Báo cáo hiệu quả kinh doanh

Quản lý hợp đồng giao khoán

Quản lý khách hàng

Quản lý Chi phí

Quản lý dịch vụ nước

Quản lý thông báo thanh toán

Báo cáo dự kiến doanh thu

Quản lý An ninh, Vệ sinh

Quản lý vai trò

Quản lý công nợ

Báo cáo tỷ lệ lấp đầy

Quản lý Bảng tin

Quản lý thông báo

Phân quyền hệ thống

Biểu đồ sử dụng mặt bằng

Quản lý Nhà cung cấp

Quản lý bảo trì bảo dưỡng

Quản lý khách ra vào

Quản lý nhu cầu vật tư

Quản lý ca làm việc

Quản lý thông tin sự cố

Tích hợp quản lý ra vào

Đăng ký làm thêm

Dịch vụ tiện ích

Khảo sát online

Điểm chất lượng dịch vụ

Checklist kiểm tra định kỳ

Checklist tổng kiểm tra